مطالب پر بیننده

خبرنامه

اطلاع از آخرین به روز رسانی ها
بازدیدهای محتوا
596584

حمايت از سایت فرزند کعبه

پاسخ به 36 سوال در مورد ازدواج موقت

6018

1- صیغه نمودن برای جلوگیری از گناه در جوانان
من جوانی هستم 17 ساله که نیروی شهوتم بسیار زیاد است و مرا به گناه انداخته است.حال از شما بزرگ مرد سوال داشتم که آیا صیغه ی زنی برای خودم مفید است؟
چنانچه از عوامل تحریک (نظیر فیلمها و مجلات و کتابها و نشریات فاسد و دوستان ناباب و مجالس آلوده و حتی غذا و مناظر محرک) اجتناب ورزید و هر روز به صورت مرتب مقداری ورزش کنید، و خود را به خدا بسپارید ان شاء الله موفق به کنترل خود خواهید شد.
2- چگونگی طلاق در عقد موقت
زنی را که ازشرایط واحکام متعه خبر نداشت مردی او رابوسیله صیغه متعه برای مدت
.
پنجاه سال همسر خودنموده البته بارضایت خود این زن وبعدامعلوم شده که کلکی درکاراست اومی خواهد باین وسیله اموال زن را تصاحب کند.حالا آن زن ازاین پیش آمدخیلی ناراحت است ومی خواهد ازآن مرد رهایی یابد این چگونه ممکن است لطفاهرجه زودتر حل این معضله را مرقوم بفرمائید
عقد موقت طولانی مدت حکم عقد دائم را دارد . و اگر زن بخواهد از او جدا شود باید او را راضی کند که طلاقش دهد.
3- ازدواج موقت با کفار
آیا می توان با زنانی که غیر اهل کتاب هستند بدون خواندن عقد موقت جماع کرد؟ چون منکر خداوند هستند و اصلا دینی ندارندآیا این امر ممکن است؟
جایز نیست.
4- خواندن صیغه عقد بصورت غیر حضوری
با توجه به پیشرفت علوم و ضرورت پاسخگوئی به برخی ابهامات، استفتای زیر نیاز به تفکر و بررسی کامل دارد و استدعا دارم با در نظر گرفتن همه شرایط پاسخ داده شود: همانطور که می دانیم می توان خطبه عقد دائم را غیر حضوری خواند یعنی مثلا پسر در خارج است تلفنی دختری را برایش عقد می کنند. 1) آیا شرایط فوق برای صیغه یا خواندن صیغه محرمیت هم جایز است؟(تلفنی یا اینترنتی(چت)) 2) همانگونه که می دانیم در صیغه خواندن خطبه به زبان فارسی هم جایز است.آیا دو نفر میتوانند تلفنی یا اینترنتی صیغه شوند؟ 3) با توجه به اینکه عرف جامعه صیغه را نمی پذیرد آیا ضرورت دارد برای صیغه نفر سومی هم شاهد باشد؟ 4)آیا می توانند پسر و دختری تلفنی یا اینترنتی فقط برای صحبت کردن محرم یکدیگر شوندو تضمین کنند یکدیگر را ندیده یا تماس بدنی نداشته باشند؟ آیا در اینصورت هم رضایت پدر شرط است؟ با تشکر
صیغه عقد ازدواج (دائم یا موقت) باید حضوری باشد و نیاز به شاهد ندارد و در هر حال برای ازدواج با دختر، اذن پدر لازم است.
5- متعه کردن زنی که کارش زنا است
متعه کردن با زن بازاری که کارش زنا کردن است چه حکمی دارد؟
اشکال دارد، مگر اینکه توبه کند.
6- نحوه طلاق در عقد موقت
آیا برای عقد موقت هم لازم است صیغه طلاق خواند شود یا همین قدر که مرد مدت را ببخشد کافی است؟
همینکه مدت را ببخشد کفایت می کند و صیغه طلاق اثری ندارد.
7- ازدواج موقت با زن غیر مسلمان
آیا افرادی که برای مدتی به کشورهای غربی بصورت مجرد عزیمت میکنند میتوانند با زنهای غیر مسلمان مجامعت نمایند.؟
ازدواج دائم یا موقت با زنان اهل کتاب جایز است . ولی خالی از کراهت نیست
8- ازدواج مرد شیعه با اهل کتاب
آیا ازدواج مرد شیعه با دختر یهودى و نصرانى و ارمنى و سایر اهل کتاب جایز است؟
ازدواج دائم یا موقت با زنان اهل کتاب جایز است . ولی خالی از کراهت نیست
9- نفی ولد در صورت مواقعه
شخصى زن جوانى را متعه کرده وبا اقرار خود مواقعه نیزانجام شده و زن مزبور پس از آن، وضع حمل کرده و طفل را به مرد متمتّع نسبت مى دهد ولى مرد منکر الحاق ولد به خود مى باشد آیا قسم به نفى ولد از طرف مرد در این صورت مشروعیّت دارد؟
چنانچه مرد اقرار به مواقعه دارد ولد به او ملحق است و با قسم از او نفى نمى شود.
10- متعه کردن ذمی توسط مرد متأهل
آیا مرد مسلمانى که همسر مسلمان دارد مى تواند زن ذمّى رابه عقد موقّت خود درآورد
متعه ذمّى بر مسلمان بدون اجازه همسر مسلمانش کراهت دارد.
11- متعه اهل کتاب و کافر
آیا متعه اهل کتاب و کافر جایز است؟
متعه اهل کتاب جایز است.
12- نحوه متعه زنان اهل کتاب
در صورت جایز بودن متعه اهل کتاب در کشورهاى غربى آیا باید صیغه عقد به زبان عربى خوانده شود یا همان توافق بین 2 نفر بر سر زمان و مهریّه (در قالب هدیه) کفایت مى کند ؟
در صورتى که آشنا به عربى نباشد به هر زبانى جایز است ولى باید به آنها تفهیم گردد که عقد ازدواج در اسلام دو نوع است که یک نوع آن عقد موقّت است که در برابر آن هدیه اى پرداخت مى شود.
13- بخشش باقیمانده مدت عقد موقّت توسط حاکم شرع
این جانب به مدّت ده سال به عقد موقّت مردى درآمدم این آقا مدّت سه سال است که رفته و من هیچ خبرى از او ندارم به دادگاه مدنى هم مراجعه کردم ولى هیچ نتیجه اى نگرفتم. خواهشمندم که مرا آزاد کنید زیرا من شرایط ازدواج موقّت را نمى دانستم و کسى را هم ندارم و کارى هم ندارم که زندگیم را اداره کنم؟
هرگاه به تشخیص حاکم شرع، شما در عسر و حرج شدید باشید و راه حل نداشته باشید و دسترسى به شوهرتان نیز نباشد، مى تواند باقیمانده مدّت را به شما ببخشد سپس عدّه نگهدارید و بعد شوهر کنید.
14- خواستگاری بدون اطلاع ولی
کسى که قصد ازدواج موقّت دارد آیا مى تواند بدون اطّلاع ولىّ دختر از او خواستگارى کند؟ در دو صورت باکره بودن و بیوه بودن زن، حکم آن را بیان فرمایید.
خواستگارى در هر صورت مانعى ندارد، ولى جارى کردن صیغه عقد بدون اذن ولى در باکره اشکال دارد امّا در بیوه رضایت طرفین براى اجراى صیغه عقد کافى است.
15- بخشیدن مدت عقد موقّت هنگام عصبانیت
زوج در حال عصبانیّت و ناراحتى و اختلاف با زوجه موقّت خود، ابراى مدّت و زمان عقد مى نماید ولى بلافاصله نادم و پشیمان مى گردد آیا زوجه با این ابرا مى تواند با دیگرى ازدواج نماید و یا ابرا صحیح نیست و زوجیّت باقى است؟
اگر در حال عصبانیّت عقل و شعور خود را از دست داده ابراى مدّت صحیح نبوده امّا اگر این کار را از روى شعور و عقل کرده هرچند عصبانى بوده ابرا صحیح بوده است.
16- عقد موقتی که بدون اذن پدر جاری شده
دخترى با مردى برخورد و تماس داشته است، مثلا در یک مکان با یکدیگر کار مى کرده اند و یا تحصیل مى نموده اند، آن مرد این دختر را جهت محرمیّت و عدم وقوع در گناه، بدون اذن پدرش به عقد موقّت خود درآورده هر چند به صرف محرمیّت اکتفا نشده و تقبیل و لمس انجام داده اند با توجّه به این مقدّمه به دو سؤال زیر پاسخ دهید: 
الف) آیا این دو گناهکارند و مرتکب معصیت گردیده اند؟ 
ب) آیا مادر دختر به این مرد محرم شده است؟
الف) چنین عقدى خالى از اشکال نیست و به صورت نامحرم با یکدیگر رفتار کنند و براى رعایت احتیاط مرد باقیمانده مدّت را ببخشد. 
ب) در مورد مادر هم باید احتیاط کند.
17- شرط عدم نزدیکی و لمس در ازدواج موقت
آیا در عقد موقت میتوان شرط کرد که اموری انجام نشود مثلا نزدیکی یا لمس یا بوسه یا حتا نگاه؟ وصرفا محرمیت باشد؟لطفا محدوده این شرایط را بفرمایید که تا کجا خلاف مقتضای عقد است؟
هیچ کدام از آنها مانعی ندارد.
18- حکم عقد موقت در صورت ترک نزدیکی
اگرمردی درعقد موقت(۲۰ساله) بیش ازچهارماه نزدیکی با متعه خودراترک کند عقد باطل می شود وآیازن می تواند صیغه عقدراباطل وبعد ازمدت عده ازدواج کند؟
عقد با این عمل باطل نمی شودمگر اینکه زن در عسر وحرج شدید باشد و مرد حاضر نباشد باقیمانده مدت را ببخشد در این صورت می تواند نزد فرد عالمی برود تا باقیمانده مدت رابعنوان ولایت از طرف شوهر به او ببخشد و بعد از نگهداری عدّه میتواند شوهر کند.
19- شرط عدم نزدیکی در عقد موقت
در صورتی که در ضمن عقد نکاح شرط عدم نزدیکی شود آیا این شرط باطل است یا خیر ؟ در صورت باطل بودن آیا مبطل نیز میباشد ؟
در نکاح دائم این شرط اشکال دارد ولی در نکاح موقت اشکال ندارد و در هر حال مبطل نیست.
20- اختلاف زن و شوهر در نوع عقد ازدواج
در اختلاف بین عقد موقّت و دائم حکم چیست؟ در صورت امکان دلایل آن را ذکر فرمایید:
ما در مسأله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمى رویم، و معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقلّ و اکثر است. قدر متیقّن که اقل است را مى گیریم، و اکثر را رها مى کنیم; مگر این که دلیلى بر آن اقامه شود. و مسأله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم، و قانون «العقود تابعة للقصود» را همه جا حاکم مى دانیم.
21- اختلاف زوجین بر دائم یا منقطع بودن عقد
در صورت اختلاف بین زوجین در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح، قول کدام یک مقدّم است؟
قول مدّعى عقد موقّت مقدّم است; ولى احتیاط آن است که در پایان مدّت، صیغه طلاق نیز جارى گردد.
22- عدم جواز ازدواج موقت با زن فاحشه
آیا از نظر آیت الله مکارم شیرازی، حرام بودن ازدواج موقت با زن فاحشه بنابر احتیاط مستحب است یا احتیاط واجب؟
بنا بر احتیاط واجب است.
23- اذن برادر در ازدواج موقت
اگر شخصى با زن بى شوهرى ازدواج موقّت کند و این زن به برادرش اطّلاع ندهد، آیا این کار خیانت به برادر محسوب مى شود؟ در صورتى که برادر با این ازدواج مخالف باشد و زن شرایط ازدواج موقّت را داشته باشد آیا این ازدواج جایز است؟
اجازه برادر معتبر نیست و اطّلاع ندادن به او خیانت محسوب نمى شود ولى مشورت با او مناسب است.
24- تحقیق در مورد عده زن متعه
مردى زنى را به عقد موقّت خود در مى آورد در بین مباشرت با آن زن شک مى کند که آیا او از زنانى است که زیاد صیغه مى شود وعدّه نگه نمى دارد یا نه، آیا تحقیق واجب است؟
سؤال و تحقیق از زن واجب نیست.
25- نحوه متعه زنان اهل کتاب
در صورت جایز بودن متعه اهل کتاب در کشورهاى غربى آیا باید صیغه عقد به زبان عربى خوانده شود یا همان توافق بین 2 نفر بر سر زمان و مهریّه (در قالب هدیه) کفایت مى کند ؟
در صورتى که آشنا به عربى نباشد به هر زبانى جایز است ولى باید به آنها تفهیم گردد که عقد ازدواج در اسلام دو نوع است که یک نوع آن عقد موقّت است که در برابر آن هدیه اى پرداخت مى شود.
26- نحوه جدایی در عقد موقت 99 ساله
با زنی صیغه ۹۹ ساله بسته ایم، نزدیک ۲سال است هیچ روابطی نداریم، آیا صیغه باطل است یا باید آن را باطل نمود؟ زن میتواند بدون باطل کردن صیغه، ازدواج کند؟
صیغه 99 ساله در حکم عقد دایم است و تا مراسم طلاق انجام نشود همچنان زن و شوهر هستید.
27- بخشیدن مدت عقد موقت به وسیله تلفن یا پیامک
اگر کسی از پشت تلفن یا به وسیله ی پیامک (اس ام اس) مدت باقی مانده از صیغه ی موقت را ببخشد این ببخشش صحیح است؟
مانعی ندارد.
28- مهریه غیر متعارف در عقد موقت
بین دختر و پسر به قصد ازدواج و با اطلاع خانواده صیغه محرمیت خوانده می شود به مدت ۱۴ روز که پس از ۱۴ روز عقد دائم انجام گیرد البته مهریه صیغه موقت را همان تعداد مهریه ای که برای عقد دائم تعیین کردند می گذارند۱۰۰۰ سکه اما بنا به دلایلی پس از ۱۴ روز عقد دائم صورت نمی گیرد و قضیه کاملا منتفی می شو د آیا مهریه تعیین شده بر گردن پسر هست و باید پرداخت کند ؟
پرداختن این مهریه واجب نیست تنها به اندازه مهرالمثل اینگونه موارد مدیون است.
29- انجام عقد موقت در عدّه
1ـ آیا زنی که در عده است می تواند به عقد موقت شخص دیگری درآید؟
2ـ آیا اگر این کار انجام شود حرمت ابدی برای دو نفر که نادانسته این کار را کرده اند ایجاد میشود؟
1ـ خیر این کار جایز نیست. 
2ـ اگر در عده عقد کرده اند و دخول انجام شده بر یکدیگر حرام ابدی هستند.
30- ازدواج موقت با اهل کتاب
آیا ازدواج موقت با زنان اهل کتاب جایز است؟ و چه دین هایی اهل کتاب شمرده می شوند؟ 
آیا ازدواج موقت با زنان زرتشتی جایز است؟
آیا ازدواج موقت به مدت طولانی، مثلا دو یا سه سال جایز است؟
ـ ازدواج موقت با زنان اهل کتاب (یهودی و مسیحی) اشکال ندارد.
ـ جایز نیست.
ـ اشکال ندارد.
31- عقد دختری که به واسطه حرام بکارتش زائل شده
آیا عقد دختری که بواسطه حرام بکارتش را از دست داده باشد بدون اجازه ولی جایز است ؟ عقد موقت چطور؟
جائز نیست.
32- اختلاف زوجین بر دائم یا موقت بودن عقد
اگر زن و مردی در اجرای صیغه عقد نکاح اتفاق نظر داشته ولی بر دوام یا انقطاع آن اختلاف نظر داشته باشند اصل بر دائم بودن عقد ازدواج است یا موقت؟
اصل بر منقطع بودن است.
33- ازدواج با خواهر زن مطلقه در عدّه
اگر کسی از دو تا خواهر یکی را به عقد خود در آورد چه دایم باشد یا منقطع بعد از طلاق در عقد دائم، و بعد از بخشیدن و یا تمام شدن مدت در عقد منقطع، آیا قبل از تمام شدن عدّه می تواند خواهر دیگر او را به عقد خود در آورد یا لازم است تا تمام شدن عدّه اش منتظر بماند؟
در طلاق بائن نیازی به گذشت زمان عده نیست و در طلاق رجعی باید بعد از گذشت عده باشد و در ازدواج موقت احتیاط آن است که عده بگذرد.
34- عقد موقت بعد از طلاق خلع
زنی طلاق خلع گرفته ولی چون مکان جدا زندگی کردن او حدود سه ماه دیگر آماده می شود به پیشنهاد مرد برای اینکه این مدت را محرم باشند، یک روز بعد از طلاق خلع ، عقد موقتی به مدت 80 روز انجام می شود و آنها تصور می کردند که این مدت عقد موقت به عنوان عده طلاق خلع محسوب می شود و بعد از اتمام عقد موقت فقط زن باید عده عقد موقت را نگه دارد، لیکن بعد از یک روز که البته نزدیکی هم صورت گرفته به آنها گفته می شود که عده طلاق خلع بعد از تمام شدن مدت عقد موقت شروع می شود حال سؤال این است: آیا با توجه به جهل در مورد عده طلاق خلع، عقد موقت صحیح است؟ و اگر جواب مثبت است آیا عده طلاق خلع بعد از اتمام مدت عقد موقت شروع می شود؟ آیا جاهل بودن به حکم تغییری در این زمان دارد ؟
1ـ عقد موقت ایشان اشکالی ندارد.
2ـ عده خلع پس از اتمام عقد موقت شروع می شود.
3ـ فرقی ندارد.
35- ازدواج موقت با زن شوهردار
آیا ازدواج موقت کردن با زنی که می دانیم شوهر دارد ولی خودش بگوید ندارم جایز است
خیر، چنانچه علم به شوهردار بودن زن دارد هرگونه ارتباط با او جایز نیست.
36- بخشش مدت در عقد موقت
منظور از بخشش عقد موقت هنگام عقد دائم چیست؟ آیا بخشش در دل کافی است؟
باید به زبان بیاورد که باقیمانده مدت عقد موقت را بخشیدم.

 

برگرفته از سايت حضرت آيت الله مكارم شيرازي ( دامت بركاته )

بازنشر: سايت فرزند كعبه

www.110fk.ir

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

نظرات   

 
+1 # سیده مریم حسینی 1392-12-20 18:35
سلام چرامردم ماانقدرشوتن بچه 14 ساله هم این موضوعات رومیفهمه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # فاطمه 1393-02-13 22:09
آیا طلاق به اجبار خانواده ها در صورتی که زوجین قلبا ناراضی باشند و طلاق را برای رهایی از ستم آنان انجام دهند، بدون اشکال است؟ نیت زوجین به جدایی نبوده و طلاق از نوع بائن بوده و بعد از طلاق برای احتیاط بدون اطلاع خانواده ها عقد موقت خوانده شده تا شرایط ازدواج مجدد فراهم شود. آیا آن طلاق بدون قصد جدایی و آن عقد موقت بدون اطلاع و رضایت ولی دختر صحیح بوده است؟ لازم به ذکر است که طلاق بدون حضور زوجین با وکالت در محضر خانه صورت گرفته
..................................
پاسخ:
اختیار یکی از ارکان طلاق است یعنی زوج برای طلاق اختیار داشته باشد و در صورتی که از روی اکراه طلاق دهد، طلاق باطل بوده و همچنان زوج و زوجه همسر قانونی و شرعی یکدیگر محسوب می شوند.
گاهی مواقع والدین با اجبار و تکیه بر ادله غیر عقلی، شرعی و قانونی نسبت به ازدواج و یا طلاق فرزندان خود تصمیم می گیرند، اما گاهی کارشان حساب شده است یعنی با توجه به تجربه و شناختی که از دو طرف دارند اقدام به این کار می نمایند در این صورت هرچند آنها حق اجبار ندارند ( مگر در مواردی که فرزندان قدرت تصمیم گیری ندارند ) و فرزندان هم می توانند نپزیرند اما با توجه به اینکه رضایت و عدم رضایت والدین در زندگی شخصی و مشترک آینده شما به صورت مستقیم تاثیر گذار است پیشنهاد می شود با قول لین با آنها صحبت کنید و ادله آنها را بشنوید و نظر خود را بیان نمایید تا انشاء الله بتوانید رضایت آنها را نیز جلب نمایید.
موید باشید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # علی 1393-03-17 22:17
سلام
حداکثر و حداقل زمانی که می شود عقد موقت کرد تا به آن عقد موقت گفته شود په قدر است
........................
سلام علیکم
معمولا هدف از ازدواح موقت 2 چیز است:
1- تمتع جنسی
2- محرمیت
مدت آن به حسب نیاز تعیین می شود
موید باشید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
-2 # سارا 1393-03-21 07:13
باسلام توروخدا راهنمایی کنیدمنمدت۷سال بامردی متاهل صیغهکردم الان ۵سال گذشتماخیلی خوشبختیم,الان من ۸ماه باردارم,چه طورمیتونم برای پسرم شناسنامه بگیرم.که هم زن این متوجه نشه هم من به عقدشددربیام,خوا هش میکنم راهنمایی کنید چیزی به زایمان نمانده,چون طرف فامیل مامیدونم این اقا فقط همسر دایمی منه به هیچکس موضوع صیغه رونگفتیم,نمیخوا م ابروی مابره ,
.....................................
سلام علیکم
در این خصوص می توانید از وکیل مشاوره بگیرید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # نیما 1393-03-27 10:14
سلام از کجا باید متوجه این موضوع شد که این خانوم یا آقا قبلا صیغه کرده یا نه ؟ شما شکی به کسی دارید واحتمال می دهید که قبلا صیغه کرده از چه جایی میشود تشخیص داد .مدرکی ؟ شناسنامه ای ؟ دفتری ؟ سایتی از کجا میشود اطلاع پیدا کرد ؟ ممنون میشوم توضیح بدهید ؟

.........................................
سلام علیکم
توجه تان به مسائل شرعی قابل ستایش است
در این خصوص نیازی به تحقیق نیست و اگر آن شخص در این خصوص دروغ بگوید تنها خود او گنه کار است
موید باشید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
-1 # moslem 1393-03-31 08:46
ﺻﯿﻐﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﻭﻟﯽﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭﻭﺳﺖﺍﺳﺖ

............................................

طبق نظر مراجع غیر ایت الله مکارم :‌اگر رشیده باشه اشکال نداره
ایت الله مکارم : : در صورتی که به تصدیق بزرگترهای فامیل خواستگار مورد نظر کفو و مناسب دختر باشد و دسترسی به پدر دختر نباشد می توانند با هم ازدواج کنند.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
+1 # پریا 1393-04-19 09:05
اگر دختری باکره که میخواهد با پسری نزدیکی کند و نتواند از پدرش اجازه بگیرد'چه باید بکند؟؟
...........................................

به طور کلی در این که در ازدواج (دائم یا موقت) دختر باکره ای که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اذن پدر شرط است یا نه، پنج نظر هست:
أ: اذن پدر لازم است . (آیات عظام: امام خمینی، سیستانی(البته آیت الله سیتانی در دختری که متصدی امور زندگی خویش باشد اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می‌داند نه به فتوا)، شبیری زنجانی، تبریزی، نوری همدانی ).
ب: بنا براحتیاط واجب اذن پدر لازم است(آیات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، اراکی، خوئی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، صافی، وحید خراسانی)
نکته :در احتیاط واجب مقلد می‌توان به مرجع تقلید دیگر رجوع نمود .
ج : تکلیفاً لازم است، یعنی اگر بدون اذن پدر عقد خوانده شود عقد صحیح است، ولی فردی که باید اجازه می‌گرفت و نگرفته، معصیت کار است(آیت الله بهجت ). (1)
د: اذن پدر لازم نیست ولی خوب است رعایت شود(2)
ه‍: درعقد دائم اذن لازم نیست، ولی در عقد موقت لازم است. (3)

موفق و موید باشید.

پی نوشت ها:
1. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله2376؛ و رساله آیت الله وحید، مسئله 2385؛ و سوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه¬ای درقم و دفتر آیت الله نوری .
2. آیت الله سید صادق روحانی، سوال حضوری از محضر ایشان، و آیت الله گرامی، توضیح المسائل، مسئله2603.
3. آیت الله صانعی، توضیح المسائل، مسئله 2412.
منبع:
http://www.pasokhgoo.ir/node/5267
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # طناز 1393-04-22 13:12
سلام.من یه دختری هستم که بواسطه سکس پرده بکارتمو از دست دادم.حالا قصد ازدواج دارم با فرد دیگه ای.میشه تا زمانی که شرایط ازدواجمون بطور قطعی فراهم بشه>ما صیغه عقد موقتو خودمون بخونیم؟بدون اجازه بابام؟ من پرده بکارتمو از دست دادم.میشه پس عقد موقتو جاری کنیم؟
تو رو خدا زود جواب بدین.ما بینهایت بهم علاقه داریم
................................
پاسخ:
سلام علیکم
دیگر نیازی به اذن پدر نیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # آسمان حسینی 1393-05-11 15:41
با سلام
من زنی مطلقه هستم . با آقایی که ادعا کرده بود تا به حال ازدواج نکرده عقد موقت محضری به مدت 5 سال خواندیم. متاسفانه محضردار محترم نیز در این باره به من چیزی نگفت. بعد از عقد موفت متوجه شدم که این آقا ازدواج کرده و در حال جدایی است البته بنا به گفته های خودش. این آقا الان یک ماه است که برای فرار از دادن مهریه همسرش از ایران خارج شده است و ظاهرا همسر ایشان آقا را ممنوع الخروج کرده اند و ایشان نیز دیگر ظاهرا شرایط ورود به ایران را ندارند. ایشان تلفنی به من گفتند که مدت باقیمانده عقد موقت را بخشیده اند.
1- آیا همین جمله برای باطل کردن مدت باقیمانده کفایت می کند ؟
2- اگر این آقا در این مدت برگردد و من مجدد ازدواج کرده باشم ایشان می تواند اقدام قانونی بر علیه من در این زمینه انجام دهد؟

سلام عليكم
1- بله كافي است
2- در اين خصوص بهتر است مشاوره حقوقي بگيريد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # سولماز 1393-05-21 05:27
سلام خسته نباشین توروخدا جوابمو بدین.من بیوه هستم وصیغه کسی شدم و فقط سرآلت شخص از مقعدم به طور اتفاقی داخل رفت و نمیدونم باید عده داشته باشم یا نه؟ کسی هم در جریان صیغه من نیست اگه در صورت داشتن عده با شخص دیگری ازدواج دائم بکنم بدون اینکه دخول صورت بگیرد تا عده ام تمام شود اشکالی دارد عقد کسی دیگه شوم یا حرام است
........................................
پاسخ:
سلام علیکم
اگه به اندازه ختنه گاه داخل شودعده لازم است
اگه در عده کسی باشید و ازدواج کنید با دومی حرام ابدی میشوید و عقد باطل است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # سولماز 1393-05-21 05:36
سلام آیا در صیغه فقط سر آلت در مقعد داخل شود نیازی به عده می باشد؟ و اینکه در عده شخص باشی و با فرد دیگری ازدواج دائم بکنی و تاپایان عده شخص اول صبر کنی و دخول صورت نگیرد تا عده تمام شود آیا عقد با شخص دوم اشکالی دارد یا نه؟
...................
سلام عليكم

اگه به اندازه ختنه گاه داخل شوى عده لازم است
اگه در عده کسی باشيد و ازدواج کنيد با دومی حرام ابدی میشويد و عقد باطل است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # سمیرا 1393-06-04 06:47
سلام آیا زوج بدون اطلاع و رضایت زوجه می تواند مدت صیغه موقت را افزایش دهد? در صورتی که صیغه یکساله خوانده شده و مدت آن تمام شده باشد

پاسخ :
خير بايد غقد جديدي خوانده شود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # سید جعفر 1393-06-13 09:31
با سلام پسری 16 سالو 2ماه سن دارد ازخانه قهر کرده با زنی ازدواج کرده البته بدون اذن پدر پسرعقد 99 ساله با 114 سکه زن 32 سال دارد مطلقه و دارای یک فرزند دختر 8ساله زن قبل این پسرشوهر دیگری نیز داشته حکم چیست

..............................
پاسخ:
اگر عقد به صورت شرعي خوانده شده صحيح است و اذن پدر براي پسر لازم نيست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # کوروش 1393-06-16 07:03
باسلام
اگر زني به صيغه ي موقت مردي درآمده باشد و پيش از انقضاي مدت آن و بدون بخشيدن مدت باقيمانده به عقد دائم همان مرد درآمده باشد آيا عقد دائم باطل است؟

..........................
پاسخ:
سلام عليكم
عقد دائم باطل است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # سولماز 1393-06-18 03:54
با سلام من عده شخصی هستمو برای خارج شدن از عده باید دو بار پریود بشم. بار اول پریود شدم و چون پریود نا منظمی دارم میشه برای ماه بعدی قرص ال دی مصرف کنم تا پریودم به موقع بیاد وعده ام تمام شودباتشکر از پاسخگوییتان.

....................................
پاسخ:
سلام عليكم
اشکال نداره می تونید قرص ال دی ببخورید فقط قاصله دو حیض نباید کمتر از ده روز باشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # نیما 1393-06-22 17:32
سلام با زنی اشنا شدم که ازدواج نکرده ولی به تشخیص پزشک بکارت ندارد و به گفته خود زن با خود ارضایی پرده از بین رفته.ایشان 28 ساله هستند.صیقه موقت با مهر معلوم و زمان مشخص خوانده ایم .ایا از نظر شرعی صیقه موقت ما صحیح است .
با تشکر نیما
.....................
سلام علیکم
زن شرائط را دارد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # سعید 1393-06-24 15:12
سلام.صیغه کردن زنی که کارش صیغه شدن اینترنتی.ومعلوم نیست که عده نگه میداردیانه حلال است ی حرام

..................................
سلام عليكم
در اينجا شهادت زن معتبر است و اگر دروغي بگويد گناه آن متوجه شما نيست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # مریم 1393-06-28 05:10
اگرزنی
به مدت ده سال عقدموقت باشد ولی دوسال زندگی کرده باشد بعد مرد رفته باشد طوری که دست قانون به او نمی رسد وزن به مدت شش ایشان را ندیدام من
فرزند نیز دارم که همان سال دوم به جای 300 عدداز مهرام برداشتم و12 عددباقی ماند حال من چه کنم مرد نیز درهمان سال ازدواج کرده ایا من اجازه فسخ دارام
.....................................
سلام عليكم
سوال شما جنبه حقوقي دارد مي توانيد از مراكز حقوقي و يا مشاورين دادگاه ها و يا از مشاوره هاي آنلاين حقوقي كه در اينترنت به صورت رايگان وجود دارد سوال نماييد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # الناز 1393-07-01 21:37
سلام
میشود با 1نفرچندبار صیغه ی موقت خواند؟؟
میشود صیغه ی موقت چندساعته خواند؟؟
اگروقت صیغه ی موقت تمام شود وبدون درنظرگرفتن عده باهمان شخص دوباره صیغه یموقت خوانده شود حلال است؟؟
....................
سلام علیکم
منعی در این خصوص وجود ندارد
بله در صیغه موقت چند ساعته و کمتر هم صحیح است
این مورد هم صحیح است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # علي 1393-07-29 15:05
با سلام وخسته نباشيد خواستم بدونم آيا خودم ميتوانم عقد موقت را بين خودم وزن مطلقه بخوانم وچه چيزي بايد بخوانم وچه احكامي را بايد راعايت كنم ؟
.................................
سلام علیکم
عمل بر طبق آنچه در رساله آمده است مجزی و کافی است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # پریسا 1393-08-01 17:40
باسلام و خسته نباشید.ایا صیغه محرمیت با عقد موقت فرق میکند؟ و نزدیکی یا تماس بدنی در صیغه محرمیت اشکالی دارد؟؟؟
اگر در صیغه محرمیت بین زوجین ذکر شود که فقط محرمیت انها در حد گفتگو باشد اما شرایطی پیش بیاید و انها با یکدیگر تماس بدنی داشته باشند حکم ان چیست؟ایا گناه کردند؟؟؟
.........................................
سلام علیکم
ما چیزی به اسم صیغه محرمیت نداریم در اسلام دو نوع ازدواج وجود دارد نکاح ( ازدواج بلند مدت ) متعه ( ازدواج کوتاه مدت ) که ما به آن صیغه می گوییم در ازدواج گاهی مواقع خانواده ها توافق می کنند که عروس و داماد مدتی را با هم به گفتگو بپردازند و برای اینکه محرم شوند عقد موقتی به عنوان محرمیت خوانده می شود.
اگر در عقد موقت شرط شود که رابطه جنسی صورت نگیرید در صورت تخلف از شرط عمل حرام شده اند.
موید باشید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
0 # محمد حسین 1393-08-24 20:07
با عرض سلام و خسته نباشید.ما هرچه برسی کردیم کیس مناسب جهت صیغه پیدا نکردیم آیا صیغه موقت برای 1جوان پر شهوت با زنانی که شهرت بد کاره دارند جایز است?

................................................
سلام علیکم
مهم این است که در عده نباشند
ضمنا زن فاحشه هم عده ندارد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
جهت ترويج معارف اهل بيت (عليهم السلام) استفاده از مطالب اين سايت با ذكر صلوات برمحمد وآل محمد(صل الله عليه و آله )آزاد مي باشد/كپي قالب سايت جايز نيست/